Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong tình hình mới ở thành phố Buôn Ma Thuột:
(28 /3 /2011)

Thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dân quân tự vệ luôn giữ một vị trí quan trọng trong lực lượng vũ trang. Với phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, coi trọng chất lượng… những năm qua, thành phố BMT đã xây dựng lực lượng DQTV  có đủ các thành phần binh chủng, quy mô tổ chức biên chế, tỷ lệ phù hợp với đặc điểm của từng vùng, từng địa bàn cụ thể theo đúng Pháp lệnh DQTV.

IMG_0938

              Lực lượng DQTV thành phố BMT đang huấn luyện tại thao trường

          Cùng với sự lớn mạnh của lực lượng DQTV nói chung, lực lượng DQTV thành phố Buôn Ma Thuột trong những năm qua không ngừng lớn mạnh và trưởng thành. Thành phố đã thực hiện tốt quy định về công tác đăng ký, quản lý nguồn QDTV và phương tiện kỹ thuật.

Đăng ký quản lý phương tiện kỹ thuật dự bị được thực hiện đúng quy định; thường xuyên thực hiện tốt quy định về lập kế hoạch, xây dựng và huy động lực lượng DQTV và quản lý chặt chẽ các kế hoạch theo quy chế. Làm tốt công tác xây dựng và quản lý các đơn vị DQTV. Trong điều kiện ngân sách còn nhiều khó khăn, thành phố đã bố trí nguồn kinh phí chi cho công tác quốc phòng – quân sự địa phương, cho công tác dân quân tự vệ và bảo đảm chính sách theo quy định của pháp luật, ngân sách tăng trung bình từ 10 đến 15%/năm.

 

Nhận thức rõ vai trò của lực lượng DQTV trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quố hiện nay, BCHQS thành phố và chính quyền các cấp đã thường xuyên thực hiện các biện pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với công tác DQTV và lực lượng DQTV. Tổ chức quán triệt sâu sắc các văn bản hướng dẫn thi hành cho đội ngũ cán bộ chủ chốt thành phố đến các cơ sở; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo như chỉ thị, kế hoạch công tác năm và từng thời kỳ; thực hiện quy hoạch; bồi dưỡng, bổ nhiệm đội ngũ cán bộ các cấp, chỉ đạo kiểm tra, sơ tổng kết công tác DQTV, công tác quốc phòng, quân sự địa phương… Nhờ làm tốt công tác tuyển chon, tổ chức biên chế, và huấn luyện tốt…  nên lực lượng DQTV của thành phố những năm qua  đã được nâng cao về mọi mặt, đáp ứng được nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay.

Hiện nay, lực lượng DQTV của thành phố Buôn Ma Thuột đạt 1,40% so với dân số; đối với các xã có buôn đồng bào dân tộc bình quân đạt từ 0,7 đến 1,2% dân số. Trong  đó, tỷ lệ đảng viên chiếm 22,52%, đoàn viên chiếm hơn 80%,  tỷ lệ này đều tăng hàng năm. Với chủ trương nâng cao chất lượng và độ tin cậy về chính trị của lực lượng DQTV, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới, những năm qua, Đảng ủy BCHQS thành phố thường xuyên quan tâm củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác DQTV. Từ ban trợ lý dân quân tự vệ thành phố đến ban chỉ huy quân sự xã, phường đủ về số lượng, có năng lực chuyên môn và hội đủ các tiêu chuẩn theo quy định. Đến nay, 100% chỉ huy trưởng quân sự xã, phường là đảng viên, và phần lớn nằm trong cấp ủy. Hàng năm lực lượng này đều được tập huấn, huấn luyện về công tác quân sự - chính trị, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.

     Pháp lệnh DQTV đã kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Trong những năm qua, thành phố đã quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của Pháp lệnh DQTV, công tác đăng ký tạo nguồn có tính vững chắc; tổ chức xây dựng lực lượng đảm bảo cả về số lượng và chất lượng; công tác huấn luyện quân sự, chính trị, pháp luật đạt kết quả khá tốt, hoạt động có nền nếp và hiệu quả thiết thực, công tác bảo đảm chính sách và quản lý nhà nước ngày càng được tăng cường.

 Thực tế trải qua 76 năn truyền thống lực lượng DQTV cả nước nói chung và 66 năm truyền thống DQTV thành phố BMT nói riêng đã khẳng định: DQTV là lực lượng không thể thiếu của chiến tranh nhân dân, được sinh ra và lớn lên trong phong trào cách mạng của nhân dân gắn bó mật thiết với quê hương, sống chiến đấu trong lòng nhân dân, được nhân dân thương yêu, đùm bọc. Trong suốt hàng chục thâm niên qua, vượt bao nhiêu khó khăn, thử thách, hy sinh, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ QDTV đã hết lòng trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Xây dựng lực lượng DQTV ngày càng vững mạnh ngang tầm với nhiệm vụ mới là một nhiệm vụ quan trong đã được các cấp uỷ, chính quyền thành phố quan tâm thường xuyên. 

                                                                                                      Tin bài: Xuân Hậu

 

TÌM KIẾM

DANH SÁCH WEBSITE

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn website Thành Phố Buôn Ma Thuột cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Thành Phố không?
 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter


 Thứ hai, 30/05/2016 9:21 PM  

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

left

Video

Obtener Plugin Flash para visualizar este reproductor